Aveți nevoie de ajutor?

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. RO-TRIBUT S.R.Lva administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: înscrierea acestor date în documentele fiscale emise de societate conform legii, deasemenea pentru menținerea unei arhive interne, trimiterea periodică a unor e-mail-uri promoționale, informarea dvs., îmbunătățirea serviciilor. Sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră, acestea fiind necesare pentru a vă putea contacta. Refuzul dumneavoastră duce la imposibilitatea procesării solicitării de orice fel. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată trimisă pe adresa societății sau la numărul de fax al societății, care poate fi găsit în pagina de contact. Trebuie însă precizat că, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, datele dumneavoastră personale nu pot fi șterse din documentele financiare, fiscale și de gestiune emise de societate, aceste prelucrări având caracter obligatoriu, iar Legea nr. 677/2001 prevede excluderea dreptului de opoziție în acest caz. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cât mai curând posibil. 

Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de S.C. RO-TRIBUT S.R.L. numai în scopul declarat în acest site în conformitate cu prevederile legale. Informațiile din formularul de contact vor fi folosite pentru a vă răspunde solicitărilor, pentru transmiterea eventualelor promoții, buletine informative periodice. S.C. RO-TRIBUT S.R.L. se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele dumneavoastră personale. 


1. Definiții

Prezenta Politică are la bază Regulamentul precum și oricare și toate legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Politica trebuie să fie comprehensibilă atât pentru publicul general, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, vom explica în primul rând terminologia folosită. În această Politică vom folosi, inter alia, următorii termeni: a) Date personale sau Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată). O persoană fizica identificabilă este cineva care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referința la un indicator (cum este numele, un număr de identificare, date ale locației, un identificator online) sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială ale acelei persoane fizice, b) Persoana vizată - este identificată sau identificabilă ca o persoană naturală, ale cărei date personale sunt prelucrate de operatorul responsabil pentru prelucrare sau de către împuterniciții acestuia, c) Prelucrarea - este o operație sau un set de operații care sunt efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, fie aceasta se realizează prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau alterarea, recuperarea, consultarea, folosirea sau dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau prin a face disponibile, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere, d) Restricția prelucrarii - se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor, e) Crearea de profiluri - se referă la orice formă autorizată de procesare a datelor personale consistând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană naturală, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau mișcările unei persoane fizice, f) Pseudonimizarea - este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile, g) Operator sau operator responsabil pentru prelucrare - este persoana fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrarii de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele prelucrarii sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, h) Primitorul - este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca primitori; prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrarii. i) Terță parte - este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrător și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucrătorului, aunt autorizate să proceseze date personale, j) Consimțământ – consimțământul persoanei vizate este orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul pentru scopurile prevăzute în Regulament, alte legi pentru protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții legate de protecția datelor este:

S.C. RO-TRIBUT S.R.L., Sediul social: Odorheiu-Secuiesc, str. Lemnarilor nr.11, județul Harghita, Cod fiscal: RO7168029, J19/204/1995, cont bancar IBAN: RO72BTRL02101202973519XX, reprezentat prin Magyari Mónika, adresă e-mail: info@rotribut.ro, Website: www.rotribut.ro.

3. Adresa ofițerului de protecție a datelor

Orice persoană vizată poate oricând contacta în mod direct operatorul la adresa info@rotribut.ro cu orice întrebări sau sugestii care au de-a face cu protecția datelor.

5. Colectarea informațiilor și a datelor generale

Website-ul S.C. RO-TRIBUT S.R.L colectează o serie de informații și date generale atunci când o persoană vizată sau un sistem automat solicitează website-urile. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele de logare ale serverului. E posibilă colectarea datelor precum (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat, (3) website-ul de unde un sistem de accesare ajunge la website-ul nostru (așa-zișii referrers), (4) sub-website-urile, (5) data și timpul accesării website-ului, (6) adresa de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul serviciilor de internet ale sistemului de accesare și (8) orice altă dată și informație similară care poate fi folosită în eventualitatea unui atac asupra sistemelor de tehnologie a informației. Când utilizează aceste date și informații generale, S.C. RO-TRIBUT S.R.L nu intra in posesia unor informatii despre persoanele vizate. Mai degrabă, această informație este necesară pentru (1) a livra conținutul website-ului corect, (2) a optimiza conținutul website-ului, precum și ad-urile pentru acesta, (3) a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor de tehnologie a informațiilor și a tehnologiei website-ului și (4) a furniza autoritățile legii cu informațiile necesare pentru acuzarea criminală în caz de cyber-atac. De aceea, S.C. RO-TRIBUT S.R.L analizează date și informații colectate anonim în mod statistic, cu scopul de a crește gradul de protecție a datelor și securitatea datelor pentru compania noastră, și de a asigura un nivel optim de protecțiea datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor de logare ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale oferite de către persoana vizată.

6. Posibilitatea contactului prin website

Website-ul S.C. RO-TRIBUT S.R.L. conține informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de e-mail generale. Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul prelucrarii și contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date personale către terțe părți.

7. Ștergere de rutină și blocarea datelor personale

Operatorul de date va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare, sau pe perioada care este prevăzută de către legislatorul european sau de către alți legislatori ai legilor sau regulamentelor la care operatorul este supus. Dacă scopul stocării nu este aplicabil, sau dacă perioada de stocare prescrisă de legislatorul European sau de alt legislator competent expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cererile legale, cu excepția acelor datae cuprinse în anumite documente pentru care legea prevede un termen de arhivare.

8. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de acces al persoanei vizate. Fiecare persoană vizată va avea dreptul acordat de legislatorul European pentru a obține de la operator confirmarea faptului că datele personale care-i aparțin sunt sau nu procesate. Dacă o persoană vizată dorește să se folosească de acest drept, el sau ea ar putea oricând să contacteze operatorul S.C. RO-TRIBUT S.R.L în acest sens. Fiecare persoană vizată va avea dreptul acordat din partea legislatorului european pentru a obține oricând de la operator informații gratuite despre datele sale personale stocate și o copie a acestor informații. Mai mult decât atât, Regulamentul acordă persoanei vizate acces la următoarele informații: " scopul prelucrarii; " categoriile de date personale în cauză; " destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele personale au fost sau vor fi dezvăluite, în particular destinatari din terțe țări sau organizații internaționale; " când este posibil, perioada avută în vedere pentru care datele personale vor fi stocate sau, dacă nu e posibil, criteriile după care va fi determinată această perioadă; "existența dreptului de a cere operatorului rectificarea sau ștergerea datelor personale, sau restricția prelucrarii datelor personale care aparțin persoanei vizate, sau de a obiecta la prelucrarea datelor, "existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere" acolo unde datele personale nu sunt colectate de la o persoană vizată, orice informație disponibilă despre sursa din care provin; " existența unei luări de decizii automate, inclusiv crearea de profiluri, mentionata în cadrul articolului 22(1) și (4) din Regulament și, cel puțin în acele cazuri, existența unei informații semnificative despre logica implicată, la fel ca și cu semnificația și consecințele imaginate de o astfel de procesare pentru persoana vizată. Mai mult decât atât, persoana vizată va avea dreptul să obțină informații referitoare la faptul că datele personale sunt sau nu transferate unei terțe țări sau unei organizații internaționale. Acolo unde e cazul, persoana vizată va avea dreptul să fie informată despre măsurile adecvate în ceea ce privește acest transfer de date. Dacă o persoană vizată dorește să beneficieze de acest drept de acces, atunci poate contacta oricând operatorul S.C. RO-TRIBUT S.R.L b) Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a obține de la operator, fără întârziere, rectificarea pentru date personale inexacte care o privesc. Luând în considerare scopurile prelucrarii, persoana vizată va avea dreptul de a completa date personale incomplete, inclusiv prin mijloace de a furniza declarații suplimentare. Dacă o persoană vizată dorește să-și exercite dreptul la rectificare, va putea oricând contacta operatorul S.C. RO-TRIBUT S.R.L c) Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat). Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a obține de la operator ștergerea datelor personale care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul va avea obligația de a șterge datele personale fără întârzieri nejustificate, unde una dintre următoarele situații se aplică, atât timp cât prelucrarea nu e necesară: " Datele personale nu mai sunt necesare în relație cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate. " Persoana vizată își retrage consimțământul pe care e bazată prelucrarea conform punctului (a) din articolul 6(1) din Regulament, sau punctul (a) din articolul 9(2) din Regulament sau acolo unde nu există temei legal pentru prelucrare. "Persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale majore pentru prelucrare, sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament. "Datele personale au fost procesate ilegal " Datele personale trebuie să fie șterse pentru a fi în conformitate cu o obligație legală în legislația Uniunii sau a statelor membre la care operatorul este supus. " Datele personale au fost colectate în schimbul serviciilor de informații referitoare la societate oferite, la care face referință Articolul 8(1) din Regulament. Dacă unul dintre motivele mai sus menționate se aplică, iar o persoană vizată dorește să ceară ștergerea datelor personale stocate de S.C. RO-TRIBUT S.R.L, atunci poate oricând contacta operatorul, care va asigura cu promptitudine faptul că cererea de ștergere va fi executată imediat. Acolo unde operatorul a făcut date personale publice și este obligat, în conformitate cu Articolul 17(1), de a șterge datele personale, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, va face pași rezonabili, inclusiv va lua măsuri tehnice pentru a informa alți operatori care procesează date personale despre faptul că persoana vizată a cerut ștergere de către operatori a oricăror legături cu, copii sau replicații ale acelor date personale, atât timp cât prelucrarea nu e necesară. Operatorul S.C. RO-TRIBUT S.R.L. va pune la cale măsurile necesare pentru cazurile individuale. d) Dreptul la restricționarea prelucrării. Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a obține de la operator restrictionarea prelucrarii, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: "Acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă, permițând operatorului să verifice acuratețea datelor personale. "Prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor. "Operatorul nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării sau apărării unor revendicări legale. "Persoana vizată s-a opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită, și o persoană vizată dorește să ceară restricționarea prelucrarii de date personale stocate de S.C. RO-TRIBUT S.R.L., atunci va putea oricând să contacteze operatorul de date personale care va solutiona cererea formulata de persoana vizata. e) Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoană vizată va avea dreptul garantat de legislatorul european de a primi date personale care-l privesc în persoană, care au fost puse la dispoziție pentru un operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. El sau ea va avea dreptul de a transmite acele date către un alt operator, fără niciun impediment de la operatorul către care datele personale au fost deja transmise, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu punctul (a) din Articolul 6(1) al Regulamentului, sau punctul (a) din Articolul 9(2) din Regulament, sau pe un contract în conformitate cu punctul (b) din Articolul 6(1) din Regulament, și prelucrarea este realizată prin mijloace automate, atât timp cât prelucrarea nu e necesară pentru performanța unei sarcini realizate pentru interesul public sau în exercițiul autorității oficiale acordate operatorului. Mai mult decât atât, în exercitarea dreptului de portabilitate a datelor în conformitate cu Articolul 20(1) din Regulament, persoana vizată va avea dreptul de a avea datele personale transmise direct de la un operator la alt operator, atunci când va fi fezabil din punct de vedere tehnic și când nu va afecta drepturile și libertățile altora. Pentru a impune dreptul de portabilitate a datelor, persoana vizată va putea, în orice moment contacta operatorul S.C. RO-TRIBUT S.R.Lf) Dreptul la opozitie. Fiecare persoană vizată va avea dreptul oferit de legislatorul european de a se opune oricand, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și creării de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. S.C. RO-TRIBUT S.R.L nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opozitii, decât dacă noi putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă S.C. RO-TRIBUT S.R.L prelucrează date personale pentru scopuri de marketing direct, persoana vizată va avea dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică creării de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de S.C. RO-TRIBUT S.R.Lpentru scopuri de direct marketing, atunci S.C. RO-TRIBUT S.R.L nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către S.C. RO-TRIBUT S.R.Lpentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public. Pentru a-și exercita dreptul de a se opune, persoana vizată poate contacta direct S.C. RO-TRIBUT S.R.Lg). Fiecare persoană vizată trebuie aibă dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la el sau ea sau în mod similar îl afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, sau (3) nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. In cazul in care decizia (1) este necesară pentru a intra sau a îndeplini, un contract intre două persoane vizate și un Operator de Date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate; S.C. RO-TRIBUT S.R.L. va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. Daca persoana vizată dorește să-si exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el sau ea poate oricând să contacteze direct operatorul S.C. RO-TRIBUT S.R.L. h) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor. Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul European să-și retragă consimțământul de a-și prelucra datele personale în orice moment. În cazul in care persoana vizată dorește sa își exercite dreptul de a retrage consimțământul, acesta poate oricând să contacteze direct operatorul S.C. RO-TRIBUT S.R.L.; (i) dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere – în cazul în care persoana vizată apreciază că drepturile sale legitime în legătură cu operațiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcate de operator, aceasta se poate adresa cu o plângere în acest sens Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România.

9. Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6(1) lit. a Regulamentului servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulament. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulament. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulament. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul European. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din Regulament).

10. Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f Regulament, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

11. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atât timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului, a unei obligatii legale sau inițierea unui contract.

12. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Clarificam faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Neconstituirea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că contractul cu persoana vizată nu a putut fi încheiat. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze responsabilul nostru pentru protecția datelor. Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor clarifică pentru persoana vizată dacă furnizarea datelor cu caracter personal este prevazută de către lege sau contract sau este necesară pentru incheierea contractului, dacă există o obligație de furnizare a datelor cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor personale.

13. Existența unui proces automat de luare a deciziilor

S.C. RO-TRIBUT S.R.L. fiind o companie responsabilă, nu luăm decizii involuntare sau profilate!

 

Pagina noastră folosește cookie-uri!


Acest site folosește module cookie pentru optimizarea experienței utilizatorilor, cât și pentru o navigare mai sigură. Descrierea acestora și politica noastră de utilizare poate fi citită aici

Vă rugăm să citiți și politica noastră de confidențialitate a datelor.

Selecție cookie

Válassza ki a kívánt sütiket majd kattintson az “Elfogadás és bezárás” gombra.